GRAFISK PRODUKTION

KAMPAGNER

VIDEO & ANIMATION

Grundtvigs Højskole er en almen højskole med et bredt udvalg af fag. Westring kbh udfærdiger løbende grafiske opgaver for Grundtvigs Højskole. Vi har bl.a. layoutet og produceret en brochure for højskolens lange kurser, målrettet unge mennesker i en flot, iøjnefaldende stil. Vi har desuden layoutet annoncer, samt programmer til seminarer for professionelle, forskere, politikere, frivillige m.fl., der deler erfaringer og viden med hinanden.

Services

 

Layout

Design

Brochure

Annoncer

Skal Westring kbh sættes på dit næste projekt?

KONTAKT OS