GRAFISK PRODUKTION

KAMPAGNER

VIDEO & ANIMATION

Privatlivspolitik Westring kbh

 

Dataansvarlig Westring kbh, Kultorvet 11, 1. th., 1175 København K, er dataansvarlig for de personoplysninger, du giver os. Indhentelse af personlige oplysninger Vi indhenter og modtager udelukkende personlige oplysninger til brug for vores konkrete opgaveløsning for den pågældende kunde. Sådanne personlige oplysninger kan fx være: - e-mailadresser - postadresser - bankkonti - billeder - telefonnumre - cvr-numre - tilsendte regnskaber (til årsrapporter og lign.) Kunden er selv ansvarlig for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for involverede personer i det til Westring kbh udleveret materiale er overholdt. Vi anvender ikke cookies og indhenter ingen persondata på vores hjemmeside. Videregivelse af personoplysninger Vi bruger ikke modtagne oplysninger til markedsføringsmæssige formål – foruden den pågældende kundes egen markedsføring – og vi deler ikke modtagne oplysninger med tredjemand. Kun betroede medarbejdere og leverandører med et opgaverelateret behov kan – i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning – få adgang til ovennævnte oplysninger. Hvad bruger vi oplysningerne til? De oplysninger, vi indhenter/modtager fra kunder, anvendes alene til løsning af den opgave, samme kunde har stillet. Sikkerhed Vi har implementeret de fornødne organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes. Vores sikkerhedsniveau er skønsmæssigt afstemt for at sikre, at data ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen. Når vi via vores hjemmeside linker til andre hjemmesider, er vi ikke ansvarlige for indholdet på disse sider eller for deres praksis i forbindelse med indsamling og behandling af personlige oplysninger. Adgang og opbevaring I henhold til databeskyttelsesloven kan du til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os på info@westring-kbh.dk. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. Revision Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik uden varsel. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.