VISUEL IDENTITET

Visuelle identiteter
bygget på forståelse
og genkendelse

Appellér til din

målgruppe

En seriøs virksomhed bør også fremstå seriøs på visuelt plan. Den visuelle identitet er en kombination af logo, grafiske elementer/objekter, typografier, farver, illustrationer og eventuel fotostil, som sammenbragt skal skabe en råd tråd igennem alt publiceret og offentliggjort materiale. Med udgangpunkt i virksomhedens værdier, mission og visioner udarbejder vi en identitet der indeholder troværdighed, originalitet og som kommunikere og appellerer til målgruppens nysgerrighed og følelser, således at virksomheden bliver forstået og genkendt.

Udviklingsprocessen

 

Hos os er udarbejdelse af visuelle identiteter en iterativ proces, hvor udviklingen kan gå frem
og tilbage, indtil der hersker enighed om det endelige slutproduktet hos begge parter.

I tilfælde af at der ønskes en løsning som skal kunne implementeres både internt og eksternt,

udarbejder vi en tilhørende designmanual, med opstillede retningslinjer for brugen af heraf.

Redesign

 

I nogle tilfælde er den eksisterende visuelle identitet out-dated og trænger til et moderne facelift. Gennem workshops og dybdegående analyse af designet, overfører vi elementer og objekter til en mere aktuel og tidsvarende version. Til den nye visuelle identitet gives der eksempler til implementering på fx magasiner, årsberetninger og pjecelinjer.

Designmanualen

 

Designmanualen fungere som opslagsværk og regelbog for brugen af virksomhedens

designelementer, herunder: logo, typografier, farver, supergrafik, billeder, mv.

Her beskrives hvordan det grafiske bureau og evt. medarbejderen arbejder med den professionelle grafiske kommunikation, fx brochurer og hjemmeside.

 

Designmanualen kan indeholde regler for følgende elementer:

- logo

- Typografier

- Farver

- Grids

- Supergrafisk element

- Billedstil

Produkt eksempler

(Hvilke elementer der er behov for aftales med kunden ved opstart)

Online designmanual

 

Vi giver vores kunder valget mellem at få en standard designmanual med tilhørende materiale i

forskellige formater, eller få lavet en online version, hvor brugere af materialet altid vil have adgang til de nyeste versioner af den visuelle identitet. Vi kan udarbejde en online design manual, hvor brugeren altid vil kunne downloade de nødvendige filer og formater, og samtidig kunne læse selve vejledningen for brugen af elementerne. Kunden får derved sit eget online bibliotek. Ved opdatering af den visuelle identitet lægger vi en ny udgave op.

EKSEMPLER PÅ VISUELLE IDENTITETER

Brug for en visuel identitet, der afspejler din virksomhed?

KONTAKT OS

GRAFISK PRODUKTION

KAMPAGNER

VIDEO & ANIMATION